C.I.I. Ursache Aurel

C.I.I. URSACHE AUREL

Despre Proceduri

Deschiderea procedurii de insolventa

In cadrul acestei prime etape, desfasuram urmatoarele operatiuni:

- Asigurarea unui management de criza - manifestarea unei preocupari constante in scopul stingerii efectelor negative in activitatea debitorului, abordând documentat situatiile care le genereaza si identificând modalitati eficiente de solutionare a acestora, in vederea asigurarii mijloacelor necesare pentru desfasurarea activitatilor. 

- Examinarea situatiei economice si juridice a debitorului - efectuarea unei analize obiective asupra situatiei debitorului, din punct de vedere economic si juridic, in urma careia se va intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa a debitorului in cauza, cu nominalizarea tuturor persoanelor care se fac vinovate de aceasta.  

Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara sau amiabila, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa, persoane fizice sau juridice. 
Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata in cazurile privind desfasurarea acestor activitati, sunt efectuate de catre practicieni in insolventa definitivi si compatibili.

Atunci cand practicianul in insolventa considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, ii acorda concursul la indeplinirea efectiva a atributiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.

Administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

Lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca.

Scopul legii privind procedura insolventei este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa.

(1) Procedura generala prevazuta de lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptiile prevazute de procedura simplificata
1. societatile comerciale;
2. societatile cooperative;
3. organizatiile cooperatiste;
4. societatile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

(2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
1. comercianti, persoane fizice, actionand individual;
2. asociatii familiale;
3. comercianti care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) nu detin nici un bun in patrimoniul lor;
b) actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
c) administratorul nu poate fi gasit;
4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;
5. debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute in termenul prevazut de lege;
6. societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
7. debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa
beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

Onorarii

Modalitatea de percepere a onorariilor difera, In functie de tipul lucrarii. La o lichidare judiciara desfasurata in conformitate cu prevederile Legii privind procedura insolventei nr. 85/2006, pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator judiciar sau lichidator judiciar, obligatia achitarii onorariului revine societatii debitoare, fiind stabilit, pe baza negocierii cu creditorii. In cazul in care nu exista disponibilitati banesti in averea debitoarei, onorariul se solicita si se percepe din fondul constituit la Oficiul National al Registrului Comertului, conform prevederilor Art. 4 din legea mentionata. Ca regula generala, onorariul solicitat este reprezentat de o suma fixa si de un procent negociabil de pana la 10% din valoarea bunurilor valorificate si a creantelor recuperate.

Servicii profesioniste, indiferent de natura lor: acordarea de consultanta in aceste domenii, lichidare voluntara, realizare planuri de reorganizare;
Un nivel al onorariilor direct proportional cu efortul depus, care sa asigure o clientela in permanenta crestere.
Politica de onorarii este determinata de cateva coordonate constante, care se refera la complexitatea lucrarii, numarul membrilor implicati, necesitatea deplasarii si durata acesteia, termenul de finalizare si predare.

La stabilirea nivelului onorariului se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activitatii depuse:
a) numarul de salariati ai debitorului;
b) riscul privind conflictele de munca;
c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;
d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;
e) valoarea creantelor, numarul debitorilor;
f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol in care debitorul are calitate de reclamant si, respectiv, de parat;
g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;
h) natura activelor, atractivitatea pe piata, riscurile legate de conservarea lor;
i) nivelul de lichiditati aflate la dispozitia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare.
Onorariul provizoriu stabilit de judecatorul-sindic va putea fi modificat pentru viitor de adunarea creditorilor.
Obligatia calcularii si varsarii, in conditiile legii, a impozitului aferent sumelor drept onorarii revine practicienilor in insolventa.

linkuri utile

Copyright © 2010 Cabinet Individual de Insolventa Ursache Aurel
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one