C.I.I. Ursache Aurel

C.I.I. URSACHE AUREL

Prima Pagina

cv.jpg

Cabinetul Individual de Insolventa URSACHE AUREL este infiintat prin decizia de infiintare din 04.12.2009. Titularul Cabinetului, Dl. AUREL URSACHE este practician in insolventa definitiv si compatibil, membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (U.N.P.I.R.), fiind inscris in Tabloul de Evidenta al U.N.P.I.R. la subsectiunea IB - practicieni definitivi organizati in cabinete, numar matricol 1B 2798.

Acordam o atentie deosebita analizarii si evaluarii activitatii debitorului pentru a putea identifica resursele de redresare si optiunile strategice corespunzatoare pentru reabilitarea afacerii, principalul obiectiv fiind mentinerea afacerii.
 
Procedurile de insolventa sunt derulate de o echipa pluridisciplinara de colaboratori, specializata in managementul de criza, care reuneste specialisti din diferite domenii de activitate: ingineri, evaluatori, practicieni in insolventa, juristi si economisti, ce au calificarea, experienta si suportul tehnic necesare administrarii societatilor aflate in insolventa, indiferent de obiectul de activitate.
 
Principiile pe baza carora s-a format grupul nostru de specialisti sunt: legalitatea, competenta, integritatea morala, independenta in exercitarea profesiei, corectitudinea si sinceritatea, respectarea secretului profesional. 

Servicii de specialitate legate de îndeplinirea activităţii de administrator judiciar,  lichidator judiciar, administrator special, mandatar ad-hoc sau conciliator în condiţiile legii:

- reorganizări judiciare
- lichidări judiciare
- lichidări administrative
- concordat preventiv
- mandat ad-hoc
- consultanţă în domeniul insolvenţei
- întocmire plan de reorganizare
- expertize în domeniu insolvenţei
- analiza solvabilităţii debitorilor
- asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
- îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii
- întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei
- inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
- conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
- întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
- întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile Legii nr.85/2006
- lichidarea bunurilor societăţii
- întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
- întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
- formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile prevederile legale

Calitatea de practician in insolventa

Practicienii in insolventa sunt persoanele fizice sau juridice care conduc procedurile de insolventa, de lichidare voluntara sau amiabila, precum si de prevenire a insolventei, inclusiv masurile de supraveghere financiara sau de administrare speciala a societatilor aflate in dificultate financiara.

Specialistii in insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora. La stabilirea nivelului onorariului se va avea in vedere, printre altele, numarul de salariati, cifra de afaceri pe ultimii trei ani sau valoarea creantelor debitorului, precum si riscul privind conflictele de munca, alte situatii neprevazute.


ATENTIE !!!

Firmele trebuie sa publice intrarea in insolventa, pe site-ul propriu!
Toate companiile care intra in procedura de insolventa sunt obligate sa anunte decizia instantei de deschidere a procedurii pe site-ul lor, in termen de 24 de ore. Firma aflata in insolventa trebuie sa ofere informatii detaliate despre dosar si instanta de judecata.


Copyright © 2010 Cabinet Individual de Insolventa Ursache Aurel
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one